Kranbygget…

Kranbygget fortsätter trotts vinter och snö

Nu har även skaftet på fundamentet gjutits.
Det är den delen där kranen skall fästas.