Höstmötet den 18 november

Ett 50 medlemmar kom till Getterön Marinas höstmöte på Folkets Hus.
Mötes syfte är i första hand att fastställa kommande verksamhetsårs budget. Martin Henningsson presenterade styrelsens budgetförslag, där man räknar med en kostnadsökning med 2%. För att täcka investeringen av den nya kranen föreslogs bl.a en höjning av båtplatsavgifterna med ytterligare 4%. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
Beslut togs också om att sätta upp en webbkamera över hamnen.

Under övriga frågor informerades det om regler för tält på uppställningsplatsen, utlåning av båtplats, information om arbetet med den nya kranen och underhåll och reparationer i hamnen, samt en information om den höga elkonsumtionen på bryggorna.

För att leda höstmötet valdes Hans Bengtsson och som sekreterare valdes Martin Corin