Höstmötet den 14 november

Det kom ett 60-tal medlemmar till Getterön Marinas höstmöte, som hölls i Folkets Hus. Mötet leddes av Hans Bengtsson och Martin Corin skrev protokollet.


Mötets syfte är i första hand att fastställa kommande verksamhetsårs budget. Martin Henningsson presenterade styrelsens budgetförslag.
För att ha en fortsatt god ekonomi och en bra balans i räkenskaperna föreslogs en höjning på avgifterna med c:a 2%. Det som höjs är i första hand båtplatsavgifterna och frånvaro från vakt- och arbetsplikt.


Under övriga frågor meddelade Ronnie Apelqvist att han i samband med höstmötet kommer att lämna sitt styrelseuppdrag. Adjungerad ersättare fram till årsmötet blir Johan Wigelius.
I övrigt diskuterades investering av en ny kran, vakthållningen, kameraövervakning, elanvändning på bryggorna utan avtal m.m.