Hårda vindar!

Nu är det dags att titta till båten och förtöjningarna. Lägg kanske på en extra förtöjning. Det har blåst rejält några dagar och det kommer att fortsätta ytterligare några dagar till.