Hamnkontoret är öppet månd – fred kl 13.00-15.00

Vill du nå oss på telefon 0340-849 80
Expeditionen: månd-fred kl 13.00-15.00
Vaktmästeri: månd-fred kl 9.00-12.00, 13.00-16.00
Ekonomi: måndagar kl 9.00-12.00, 13.00-16.00
Dessa öppettider gäller tillsvidare

Övriga tider kan du kontakta oss på E-post: info@getteronmarina.se