Finansieringen av den nya kranen på Getterön Marina

Bygget av den nya kranen pågår för fullt.
Föreningen Getterön Marina har, förutom bidraget från Sparbanksstiftelsen på 1 miljon kr, även fått ett LOVA-bidrag från Länsstyrelsen på drygt 1 miljon kronor.


Detta innebär att kranen till huvuddel är finansierad utan behov av att kräva medlemmarna på allt för höga avgiftshöjningar för det kommande verksamhetsåret. Föreningen kan också bibehålla subventionerna för marinans yngre båtägare.

Den nya kranen är ett led för att skapa en säkrare och bättre miljö. En elektrisk kran utan utsläpp av koldioxid, läckande oljor, mindre förbrukningskostnader, snabba lyft för bottenrengöring m.m. En modern kran som alltid finns på plats för akuta insatser.

LOVA-bidraget är ett verktyg i länsstyrelsernas arbete med att förbättra och skydda vattenmiljöerna inom länen i samverkan med lokala och regionala aktörer.
Stöd från stiftelsen ges till verksamheter som av allmänheten uppfattas som samhällsnyttiga och utvecklande.