Ett erbjudande från restaurang Hattaviken till Getterön Marinas medlemmar:


Hämta ditt värdebevis på hamnkontoret för en trevlig stund på Hattaviken.
(Värdebeviset är värt 50 – 115 kronor beroende på dryck)
Erbjudandet gäller för två värdebevis per medlemskap