Ett 60-tal uppblåsbara västar kollades….

”Det är viktigt att du har kontroll så du kan lita på din väst” Dessa ord kom från Ove Thorin som tillsammans med Gunilla Thorin, Tommy Källberg och Tomas Wahlberg som under fyra timmar kontrollerade ett 60-tal västar för Getterön Marinas medlemmar. Visst fanns det ett behov av kontroll. De flesta västarna behövde på något sätt åtgärdas. Vanliga fel är utgången datum på bobinen (utlösningsmekanismen), avsaknad av grenband, låsanordning av patronen och även patroner som skruvat ut sig.
Ove visade också hur man enkelt själv kan kontrollera sin väst. Då genom att väga gaspatronen, kolla datum på bobinen och testa att västen inte läcker. Ett arbete som bara tar några minuter.

Att kontrollera västen är en billig livförsäkring. Ove, Gunilla, Tomas och Tommy som är aktiva i Svenska Kryssarklubbens västkustkrets tekniska kommitté, har sedan 2016 kontrollerat flera tusen västar. Vad som är allvarligt är att de flesta västarna på något sätt behövts åtgärdas.

Elsäkerhet och galvanisk korrosion

Under en timma informerade Tommy Källberg om elsäkerheten ombord. Hur viktigt det är med en elutrustning som klarar den marina miljön. Tommy gav bland annat åhörarna kunskap om hur landströmmens jord kan överföras till båtens vattenberörda metalldelar, vilket medför mer eller mindre av elektrolytisk och galvanisk korrosion. Det är därför viktigt att landström installeras på ett sådant sätt att säkerheten bibehålls samtidigt som korrosionsproblemen minimeras.