Erbjudande från restaurang Hattaviken till Getterön Marinas båtmedlemmar

Som medlem i Getterön Marina hämtar du ditt värdebevis på hamnkontoret för en trevlig stund på Hattaviken.
Erbjudandet gäller för två värdebevis per båtplats