Byggandet av kranen…

Armeringskonstruktionen på 5,5 ton lyfts ner i den grävda gropen
Armeringsställning med kranens fästpunkter

Gjutningsarbete