Blå Flagg på Getterön Marina

Vi har alla ett ansvar för miljön
På Getterön Maria uppfyller vi alla de hårda kraven som finns för att få den internationella certifieringen Blå Flagg. Det gäller att ha en väl fungerade hamnmiljö, säkerhet och service, som spolplatta, miljöstation för farligt avfall, utrustning för ev. miljöfarligt utsläpp i vattnet, räddningsutrustning och brandsläckare på samtliga bryggor, toa-tömning m.m.
Getterön Marina är en av de 14 hamnar i Sverige som är certifierad med Blå Flagg.

Läs mer om Blå Flagg

Läs mer om kraven på dig som båtägare