Blå Flagg på Getterön Marina

Vi har alla ett ansvar för miljön
På Getterön Maria uppfyller vi alla de hårda kraven som finns för att få certifieringen Blå Flagg. Det gäller att ha en väl fungerade hamnmiljö, säkerhet och service, som spolplatta, miljöstation för farligt avfall, utrustning för ev. miljöfarligt utsläpp i vattnet, räddningsutrustning och brandsläckare på samtliga bryggor, toa-tömning m.m. Årets stora komplement är den nya eldrivna kranen.
Läs mer om kraven på dig som båtägare
Läs mer om Blå Flagg