Beslut om ny kran!

Styrelsen för Getterön Marina kallade till medlemsmöte den 18 augusti gällande inköp av en ny båtkran. Till mötet, som hölls i Eliassson båthall, kom närmare 60 medlemmar.

Ordförande för mötet var Kurt Edin och sekreterare Martin Corin. Styrelsens förslag presenterades av Hasse Thomasson, samt de ekonomiska förutsättningarna av Per-Åke Lundin och Martin Henningsson.

Det förslaget som mötet svarade ett enhälligt ja till är:
Att Getterön Marina ska inköpa och installera en pelarkran av fabrikat DK Cranes, dimensionerad för 20 ton och med mastkran påmonterad.
Kranen med fundament är budgeterad till en kostnad om 1,9 milj. SEK.
För idag oförutsedda kostnader föreslår styrelsen att kostnaderna tillåts överskrida budget med ca 10%, eller max 200 000 SEK.
Investeringen föreslås finansieras med banklån från Varbergs sparbank, egna medel, höjda medlems- och lyftavgifter samt eventuella bidrag och försäljning av nuvarande kran, allt enligt presenterad kalkyl.