Historiskt Års- och Höstmöte

Det blev ett annorlunda medlemsmöte onsdagen den 25 november. Mötet fick hållas digitalt på grund av Corona-epidemin. Mötet kunde genomföras med experthjälp av företaget Imponera, som bl.a. såg till att bilder och röstning fungerade korrekt.

Ett drygt 40-tal medlemmar deltog i mötet.
Valberednings förslag till omval av styrelserepresentanter godkändes. Ett fyllnadsval av Johan Wigelius gjordes för Gösta Borgäng, som önskat lämna sitt uppdrag. Styrelsens verksamhet- och förvaltningsberättelse redovisades samt fastställande av budget för 2021 godkändes. Vidare beslutades det om ersättning till förtroendevalda, kommande vakthållning, alternativ till borsttvätt, samt att ej installera kameraövervakning på uppställningsplatsen.

Hans Bengtsson

Som ordförande till kvällens mötet valdes Hans Bengtsson och till sekreterare Martin Corin

Mötet avslutades med att Kurt Edin framförde ett tack till Gösta Borgäng för mångårig insats både i styrelsen och i hamnens praktiska verksamhet.

I ett digitalt möte är det svårt att hålla en dialog med mötesdeltagarna.
Har du åsikter som du ville framföra på mötet, hör då av dig med mejl till hamnkontoret eller styrelsen.

På grund av ökning av Corona-smittan kommer HÖST- och ÅRSMÖTE att genomföras digitalt

Ny tid:
25 november kl 19.00

Med anledning av Covid-19 epidemin kommer mötet
att genomföras digitalt. För att närvara på mötet och deltaga i omröstningar kopplar du upp dig med din dator, platta eller telefon.
Inför mötet kommer du att få information och inloggning via ett personligt mail.

Välkommen till Getterön Marinas kombinerade höst- och årsmöte. På mötet fastställs bl.a. föreningens kommande budget.
Det är viktigt att du kommer till mötet och och deltar med dina åsikter.

Hamnaktuellt med dagordning ser du härVill du hjälpa oss i hamnen?

Hamnen har ett stort underhållsbehov och mycket sker på ideell grund.
Vi behöver bl.a. fler arbetsledare som har lite tid över och kan engagera sig i underhållet av anläggningen. Gärna då med en lämplig bakgrund.
Är du intresserad eller vill veta mer, kontakta då Anders Dagefors, anders@getteronmarina.se
telefon 072 5217557

Upptagningstider

Här är höstens upptagningstider:
Läs mer här

Första upptagningsdagen är fredagen den 4 september och upptagningarna avslutas fredagen den 13 november.

Fredagar

  • 4 september kl. 8.00 – 15.00
  • 11 september kl. 8.00 – 15.00
  • 25 september kl. 8.00 – 15.00
  • 2 oktober kl. 8.00 – 15.00
  • 9 oktober kl. 8.00 – 15.00
  • 16 oktober kl. 8.00 – 15.00
  • 30 oktober kl. 8.00 – 15.00
  • 13 november kl. 8.00 – 15.00

Lördagar

  • 3 oktober kl. 8.00 – 15.00
  • 10 oktober kl. 8.00 – 15.00

Getterön Marina uppmärksammas för en ren och välskött hamn

På Kryss nr 4 2020

Tack vare ett bra miljötänk, ordning och reda och engagerade medlemmar har hamnen i sommar uppmärksammats av våra två stora båttidningar, På Kryss och Praktiskt Båtägande/Båtnytt.

Nya Praktiskt Båtägande nr 8 2020

Redan år 2007 fick hamnen certifieringen Blå Flagg. Då var det inte så många som engagerade sig i miljöfrågor. I dag har miljön gett oss många tankeställare och hamnen ligger långt framme i miljötänket och säkerheten. Getterön Marina är också en referenshamn för Havsmiljöinstitutet, som idag arbetar för en bättre fritidshamnsmiljö.