Elstolpar på uppställningsplatsen och ställplatsen

Just nu pågår jobbet med att installera nya elstolpar på uppställningsplatsen och ställplatsen för husbilar.
Kenneth Klang från Elektro-Emanuel AB kommer snart att göra de sista installationerna och som det ser ut nu beräknar man att stolparna skall vara i drift i början av januari.

Som båtmedlem i Getterön Marina måste du registrera dig

För att få tillgång till det nya systemet behöver alla medlemmar registrera ett användarkonto i Tallyweb. Läs registrering på TallyWeb här

TallyWeb, nytt betalsystem för medlemmar och gäster

 TallyWeb är ett system som hanterar debitering av faktisk el vid gällande taxa för Getterön Marinas medlemmar.
Också ett enkelt system för gäster att betala både hamnavgift, ställplastavgift, elförbrukning och tillgång till koder för toaletter m.m.
Ambitionen är att TallyWeb skall vara igång den 8 januari 2024

Som båtmedlem i Getterön Marina måste du registrera dig

För att få tillgång till det nya systemet behöver alla medlemmar registrera ett användarkonto i Tallyweb. Läs registrering på TallyWeb här

Så här betalar du som gäst din avgift

Logga in på kundsidan: https://www.tallyweb.dk/getteronmarina
eller skanna QR-koden som sitter på el-stolpen och följ instruktionerHöstmötet den 23 november

Ett 50-tal medlemmar kom till Getterön Marinas höstmöte som hölls på Folkets Hus torsdagen den 23 november


Mötes syfte är i första hand att fastställa kommande budget för år 2024. Martin Henningsson presenterade styrelsens budgetförslag. Verksamhetens intäkter beräknas bli 6, 499 Mkr och kostnaderna 6,018 Mkr. Tack vare föreningens goda ekonomi räknar man inte göra några prisjusteringar inför det kommande året. 

Under övriga frågor informerades om underhåll och reparationer i hamnen. Här informerades också om solcellsinvesteringen, vilken kommer att leverera c:a 25% av hamnens totala elförbrukning, ny utrustning för el på bryggor och uppställningsplats samt TallyWebbs betalsystem för ramp- el- och gästavgifter.

HP Hylander var mötets ordförande och Martin Corin sekreterare