Service på din uppblåsbara flytväst och information om Galvanisk korrosion, onsdagen den 12 april

När kollade du din uppblåsbara flytväst senast?

När ett 70-tal uppblåsbara västar kontrollerades för några år sedan fann man brister på det flesta. Vanliga fel var lösa gaspatroner, utgånget datum för bobinen, läckage m.m.

Det är viktigt att flytvästen är kontrollerad innan du ger dig ut
på sjön!

Kryssarklubben hjälper dig att göra din uppblåsbara flytväst säker genom montering av säkring och kontroll av din flytväst.

Kryssarklubben ger också information om CE-regler när det gäller räddningsstegar på nya båtar.

Exif_JPEG_PICTURE

Säkring monterad och service gratis!
Du får säkringen monterad, din väst uppblåst för att se att den är hel, samt vägt patronen för att se att den innehåller rätt mängd gas. Du får också veta hur din flytväst fungerar och hur du själv kan serva västen före säsongen.

Reservdelar till låga priser
Behöver din väst ny gaspatron, bobin, grenband m.m. har du möjlighet att köpa detta under kvällen.
Du betalar med kort.

Galvanisk korrosion – hur skadar detta metallen i din båt?

Galvanisk korrosion är en elektrisk-kemisk process där en av metallerna är mer benägna att korrodera än den andra, när båda metallerna är kopplade elektriskt.
På båtar kan det ge skador på motor, propeller, köl, roderinfäste m.m. Här får du mer kunskap om korrosion.

Du måste boka tid till träffarna!

Onsdagen den 12 april
Kl 16.00 Flytvästkoll, avslutas med 20 min information och bildspel
Kl 16.50 Flytvästkoll, inleds 20 min med information och bildspel
Kl 18.00 Flytvästkoll, avslutas med 20 min information och bildspel
Kl 18.50 Flytvästkoll, inleds med 20 min information och bildspel
Kl 20.00 Galvanisk korrosion, information och råd
Kom i god tid!

Plats: Varbergs Segelsällskap, Klubbhus, Klöven
Boka tid: info@getteronmarina.se0340-849 80

Svenska Kryssarklubben & Getterön Marina

Alla medlemmar betalar el efter förbrukning

Höstmötet den 17 november förra året beslutade att alla medlemmar ska betala el efter förbrukning. Detta gäller både på bryggplatsen och uppställningsplatsen.
Detta innebär att alla som förbrukar el måste ha en elmätare ansluten till eluttaget.

Elmätare finns att köpa på hamnkontoret (1200:-)
Eventuell egen mätare måste godkännas av hamnkontoret. 

Pontonbrygga renoveras

En fräsch pontonbrygga kommer att vara klar i god tid till sjösättningen. H-bryggan kommer att renoveras och kläs in med 24 ton gotländsk kärnfuru. Längst in mot kajen hamnar 2,5 meters platser och längs ut 3 metes platser. Detta innebär att några omflyttningar av båtplatser kommer att behöva göras.

Den gotländska kärnfuran tas ur kärnan på furor som växt långsamt i karg jordmån, vilket gör den särskilt mättad på hartz och kådämnen och därmed tung. Virket är tillsågat och därefter impregnerat för att ge absolut bästa hållfastheten.

Utegym, lek och grillar på 1:a vik till glädje för alla

Redan till sommaren kommer det att finnas nya aktivitetsmöjligheter på Getterön, 1:a vik. Varbergs kommun planerar att bygga ett utegym strax väster om servicebyggnaden.

Intill stranden kommer barnen att kunna roa sig med att gå en spännande balansbana och leka med vatten i en vattenränna med vattenhjul.

På 1:a vik planerar man också ett antal permanenta grillplatser, samt en märkt promenadstig till 3:dje vik.
Målsättning med denna utbyggnad är bl.a. ökad tillgänglighet till stranden och badet, fler värden för rekreation året runt i en bibehållen och förstärkt landskapskaraktär.

Höstmötet den 17 november

Ett 50 medlemmar kom till Getterön Marinas höstmöte på Folkets Hus.
Mötes syfte är i första hand att fastställa kommande verksamhetsårs budget. Martin Henningsson presenterade styrelsens budgetförslag, där man räknar med en inflation på c:a 10 %. Priserna för båtplatserna höjdes förra året för att kompensera investeringen av den nya kranen. Detta fick föreningen senare bidrag för. Trots en omvärld med hög inflation kan man tack vare bidragen hålla nere prisökningen på båtplatser med endast 3 %, samt huvuddelen av övriga avgifter med en prisökning på 5 %. Mötet beslutade enligt styrelsens budgetförslag.
Årets stora utgift har varit kostnader för elen. För att få rättvisa i elförbrukning beslutades att var och en ska få betala sin elkonsumtion. Detta innebär att alla som använder el på bryggan måste skaffa elmätare. Mätare kommer att säljas på hamnkontoret. Just nu undersöker man också möjligheten att investera i elstolpar med betalningssystem, samt laddstolpar för elbåtar. En kostnad på totalt c:a 3 miljoner kronor. Det planeras också att investera i en solcellsanläggning på uppställningsplatsens skjultak.
Under övriga frågor informerades om underhåll och reparation av pontonbrygga samt ett parkeringssystem som blir ”lappfritt”. Parkeringsvakterna kommer att kontrollera bilens registreringsnummer istället.

Som ordförande till mötet valdes HP Hylander och som sekreterare Martin Corin.