Ny palissad vid servicekajen

Palissaden är byggd av impregnerad gotländsk kärnfura

Den gotländska kärnfuran tas ur kärnan på furor som växt långsamt i karg jordmån, vilket gör den särskilt mättad på hartz och kådämnen och därmed tung. Virket är tillsågat och därefter impregnerat för att ge absolut bästa hållfastheten.

Palissadvirket är sponsrat av gotlandsföretaget Gotlands Flis AB

12 certifierade kranskötare

Under onsdagen den 16 mars fick marinans 12, nya som gamla, kranskötare utbildning i handhavande av kranlyft. Under förmiddagen var det teoretisk utbildning där man bland annat fick kunskap i vad som är viktigt för säkra lyft.
Under eftermiddagen blev det praktisk undervisning med den nya kranen.
Utbildningsledare var Gösta Granlund från företaget Edcert AB

Den nya kranen

Kranen levererades från det danska företaget Dk Cranes tidigt onsdagen den 9 mars och montering startade omgående.
Dk Cranes, som är specialiserat på kranar för marinor, har levererat ett 20-tal kranar till danska hamnar. Detta är den första leveransen till Sverige.

Kranen som lyfter 20 ton är byggd på ett fundament under marken som består av 108 ton armeringsjärn och betong.

Den nya kranen ger en bättre miljö:
Elektrisk kran vilket innebär inget utsläpp av koldioxid och inga läckande oljor.

Förbrukningskostnader:
Betydligt mindre underhållservice/kostnader

Enklare hantering för kranskötare:
En modern kran som lyfter upp till 20 ton och som alltid är på plats

Med precision lyfts den 9 ton tunga kranpelaren för att passas in i bottenfundamentet.

Den nära 8 ton tunga kranarmen, som måste väga exakt jämt, lyfts på och passas in för att skruvas fast.

Även detta är ett precisionsarbete som utförs av montörer högt upp på en sky-lift och en kranskötare som styr med ytterst noggrannhet.

Mastkranen monteras
Kåpan monteras

Test av kranen där man provlyfter 25 ton

Kranen snart klar att användas

Morten Kjer, Kasper Kristensen och Ingemar Carlsson är personerna som med noggrannhet och precision slitit hårt några dagar med att få den nya kranen på plats på Getterön Marina

Ny kran levereras vecka 10

Kranarmen ligger klar för leverans

DK Cranes, som är tillverkare av marinans nya kran, meddelar att kranen kommer att levereras och monteras under vecka 10. Förseningen har berott på sent levererade komponenter.
Efter att kranen är monterad kommer den inspekteras och testas med lyft av tyngder på över 20 ton. Därefter kommer kranskötare att utbildas. Allt ska vara klart till årets sjösättningar.

Den nya kranen

Den nya kranen var beräknad leverans under vecka 8. Tillverkaren meddelar att komponenter från Tyskland saknas. Detta har inneburit att uppbyggnaden är försenad med förhoppningsvis bara två veckor.

Kranen skall var inkörd och klar till första sjösättningen den 26 mars.

”Känns jättebra!” tycker Linda, som är ny på jobbet

Linda Svensson

Den 17 januari började Linda Svensson sin anställning som Ekonom / administratör på Getterön Marina.
Linda som är uppvuxen mitt i stan känner sig också hemma på Getterön. Även om inte båtar har varit Lindas mest aktiva liv så har båten ändå varit ett självklart nöje. Linda är från unga år hästintresserad och har både ägt och tävlat med hästar. ”Hästen är som båten, jag måste själv driva fram den men också ta hänsyn till de naturliga förutsättningarna” säger Linda.
Linda som tidigare arbetat på ett åkeriföretag med bl.a. ekonomi ser fram emot jobbet på Getterön Marina. Det passar mig utmärkt att få nya utmaningar och att få jobba här. Linda, som är strukturerad, gillar allt som har med jobbet att göra, fakturering, bokföring, löneutbetalning, bokslut och framför allt träffa många människor. Det nya blir ju att serva medlemmar och gäster med bokningar, hamnplatser och alla andra frågor som har med hamnen att göra.
Mina förväntningarna på arbetet är som jag trodde, men att få det stödet och att få möta alla hjälpsamma och engagerade medlemmar är ju otroligt. Och vilken lyx att ha en sådan här arbetsplats under sommaren. Det kanske blir en ny båt, man blir ju sugen när man tittar ut mot hamnen trots att det fortfarande är vinter.
Linda träffar du på hamnkontoret under vardagar som är öppet mellan kl. 09.00 och 15.00

Linda Svensson, ny Ekonom/Administratör på Getterön Marina

Linda, som tidigare arbetat med ekonomi, bokföring, bokslut, lönehantering, fakturering m.m. på ett åkeriföretag, är nu anställd som kanslist på Getterön Marina.
Linda som är mamma till två barn, är en glad och öppen person som har den kompentens som Getterön Marina är i behov av.
Vi alla medlemmar hälsar Linda välkommen till sin nya tjänst och från den 17 januari kan du träffa henne på Getterön Marinas kansli.