Årsmötet

Getterön Marina höll sitt årsmöten den 20 april. Till mötet, som var i Folkets hus, kom drygt 50 medlemmar.

Getterön Marinas ordförande Kurt Edin inledde med att hälsa alla deltagare välkomna. Som ordförande till kvällens möte valdes HP Hylander och till sekreterare Martin Corin

Dagordningen gicks igenom där bland annat föreningens ekonomi redovisades av Martin Henningsson. Ekonomi är stark men det finns en reservation för stora kommande investeringar. Verksamhets- och förvaltningsberättelse redovisades och ansvarsfrihet för verksamhetsåret godkändes.

Valberedningens förslag presenterades där styrelseledamöterna Kurt Edin, Johan Wigelius, Georg Nilsson och Jonas Lundström omvaldes.
Hasse Thomsson presenterade styrelsens förslag att installera solceller på hamnkontorets tak. Detta för minska befarade kommande höga elkostnader. Investeringen ligger på c:a 500 000 kronor. Bidrag för investeringen är sökt. Mötet godkände styrelsens förslag.


Under övriga frågor informerade Johan Wigelius om att Anders Dagefors kommer att gå i pension i maj nästa år och att tjänsten i god tid behöver ersättas. HP Hylander informerade om Varbergs Segelsällskaps SM tävlingar för 505:or, som kommer at genomföras på vattnet utanför Getterön den 4 – 6 augusti. En fråga kom om föreningens digitala parkeringstillstånd för medlemsparkering, vilket Linda Svensson redogjorde för.
Avslutningsvis avtackades Per-Åken Lundin för ett förtjänstfullt arbete, då som både styrelseledamot och anställd i föreningen under många år.

Kvällen avslutades med kaffe/te, en fralla och lite prat.