Arbetsdagar i hamnen

Drygt 35 medlemmar mötte upp på arbetsdagarna den 27 och 28 mars.
Istället för att påtvinga arbetsplikt har vi de senaste gångerna sökt frivilliga arbetare, säger Anders Dagefors. Detta har varit positivt och fungerat mycket väl.
Ola Gustavsson, som varit en av arbetsledarna bedömer att arbetet har gått riktigt bra. Pontonbryggan har reparerats, flytkropparna rengjorda, möbler och trallar tvättade, vattenslangar ute på bryggorna, elskåpen avtäckta, brandskåpen genomgångna, F-bryggan städad m.m.
Nästa arbetsdag är den lördagen den 4 april. Då behöver vi ytterligare 12 personer för mera jobb berättar Anders.